Behandlingar

Komplementärmedicinska behandlingar/alternativa behandlingar är ett utmärksätt att förebygga ohälsa och få ett bättre allmäntillstånd. Jag erbjuder privatperson och företag friskvårdande behandlingar.
 
Metoderna jag arbetar med i kombination eller var för sig, är bl.a. Zonterapi, Moxibustion, Öronakupunktur, Energetisk massage, Aromterapi med Eteriska oljor.
 
Då jag valt att kombinera olika tekniker är det inledande samtalet en mycket viktig del.
Behandlingarna korrigerar kroppens obalanser och kan underlätta dess förmåga till självläkning vid exempelvis.
  • Mag-/tarmproblem
  • Muskel-, rygg- och ledsmärtor, atros i tex knä, höft, händer
  • Allergi
  • Olika problem i hals, svalg, näsa
  • Huvudvärk, migrän, yrsel
  • Hudproblem
  • Stress, oro, ångest, depression och nedstämdhet
  • Utbrändhet
  • Dyslexi, ADHD, koncentrationssvårigheter
  • Övervikt
  • Barnlöshet
  • Endokrina besvär
  • Högt blodtryck

Du kan även få kostråd och andra tips för att må bra.

Zonterapi (Reflexologi)

Är en kraftfull behandling som kan korrigera obalans i kroppen. Med en särskild tum- och fingerteknik, undersöks foten och ömmande punkter bearbetas med tryck. Olika zoner på foten motsvarar olika organ, körtlar eller kroppsdelar.

Moxibustion

Inom den kinesiska medicinen räknas Moxibustion in under akupunkturbehandlingar.
Med en glödande stav av gråbo, värmer man över akupunkturpunkterna.
Effekten har karaktären av både av värme och infrarött ljus.
Denna behandlingsmetod har används i Kina sedan 5000 år enligt gamla skrifter och finns på UNESCOs lista på behandlingsmetoder som ska sparas till eftervärlden.

Energetisk massage

Utförs med tyck på olika reflexpunkter (akupunktur punkter) där man stimulerar olika organ, körtlar eller kroppsdelar att arbeta i harmoni.

Aromaterapi

Vid denna energigivande behandling applicerar man kraftfulla eteriska oljor på olika reflexpunkter och massera in dessa med en speciell massageteknik. Metoden kan stärker immunförsvaret, minskar stress och har en muskelavslappnande effekt.

Öronakupunktur

Nålfri akupunktur där jag använder fröplåster för att påverka akupunkturpunkterna
Enligt reflexlära är alla kroppens delar finns representerade i örat. Obalanser i kroppen avspeglas i olika zoner i örat. Exempel på några ohälsotillstånd som kan behandlas med öronakupunktur är stress, viktproblem, smärta, magbesvär, huvudvärk, allergi, dyslexi, koncentrationsstörningar, missbruk av olika slag, psykiska besvär.

Övrigt

Samtal, kost- och levnadsråd. Rörelseträning.

Friskvårdsuppdrag till företag, är en del i verksamheten. För att få ner ohälsotalet på arbetsplatser och främja en positiv arbetsmiljö erbjuds friskvårdsevenemang som skräddarsys till såväl privatpersoner som företag.

Rulla till toppen